Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Valete in Christo. Trajectd, altera Matthei ApostoU. 1) Anno 53.

Fredericus Schenck, ex liberis Baronibus a Tautenburcli, Prepositus et Archidiaconus, etc.

Onder staat:

Honorabili in Christo nobis sincere dilecto, Domino Pastori in Arnhem, nostro per Value iurisdictionem Decano.

111.

Frederieus Schenck van Toutenhurch, Proost en Aartsdiaken van St. Pieter te Utrecht en Plechelmus te Oldcnzaal. 2)

Utrecht, 1554, (29 Januari.)

Venerabilis, syncere dilecte. Mittinius vobis in latore presentium commis,sionem in amplLssima forma, qnatenus majore et pleniore potestate suffulti, po,ssitis vices nostras in exercenda Archidiaconah nostra jurisdictione commodius adimplere; hortamnr igitur vos in Domino reqnirimusque seriose, qnatenus omni cum diligentia commissum vobis officium exeqnamini, servata pagatim, (ut juris et moris est), synodo quadragesimali, ad quam commodius peragendam, (si ita visum fuerit), vobis adjungemns secretarium nostre prepositure, Conradum Eertman, qui alias in tali negotio associatus fuit decano pro tempore, super quod responsum vestrum expectamus.

Snnt due vicarie in Nijekerken iam dudnm vacantes, videlicet nna .Sancte Catherine, iam prideni vacans per morteni cujusdam Domini Reijneri; ejus collator pretenditur esse Abbas ,S. Pauli Traiectensis. 3) Altera est vicaria sancte Cmcis; ultimus ejus possessor fnit Dominus Jacobus de Hoeff. Collatores autem dicuntur

1) 2 2 September.

2) De naam van den persoon, aan wien de brief gericht is, staat niet vermeld, maar uit den inbond blijkt ontegenzeggelijk, dat de brief geschreven en gezonden werd aan Georgius van Prumen, Pastoor van Arnhem en Deken van de Veluwe.

3) Zie brief No. 8.

Sluiten