Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het zangkoor heeft buitengewone afmetingen; het springt nog balkonsgewijs over ’t portaal voor; buitendien zijn nog twee torenverdiepingen beschikbaar voor blaasbalg, orgelpijpen enz.' Voor een majestueus orgel is ruime ruimte geschapen, het beroemde koor van St. Catharina kan daarneven onbelemmerd zijn kunst uitoefenen.

Het ornament aan den ouden gevel was van Bentheimer steen; dezelfde steen moest voor den nieuwen gebezigd worden ; het oude zou zooveel mogelijk gespaard en bewaard worden, het nieuwe slechts aanvulling zijn.

De gewone Utrechtsche of Waalsteen zou, zoowel wegens kleinere afmeting als fijnere afwerking, te zeer afsteken tegen het baksteen materiaal voor den onderbouw ; het was dus zaak een meer robust fabrikaat op te zoeken. Even over de grens in Emmerik werd een steen gevonden van Duitsch rijksformaat, die als ’t meest geschikt en op tijd leverbaar werd gekozen.

Ik mag ten slotte een woord van lof en dank niet onthouden aan de heeren Dijkstra en Van Liefland, die als opzichter en aannemer, zich op uitmuntende wijze van hunne zeker niet gemakkelijke taak gekweten hebben.

A. TEPE.

Sluiten