is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1901, 1901

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stukken betreffende de genezing" van Annn Jans van Nikarke uit Amersfoort, 2 Augustus 1708.

I.

1708, Aug. 2J.

Anna Jans van Nikarke geboren den 25 April ouden stil op S. Marius daag inde jare ons Heere 1671 binne de staat Amersfoort van haar vaders kant gerefermert genampt Jan Albertse van Nikarke mester rademacker van haar moeders kant Romps Catholick genampt Jannetie Gerrits Soest, van de familie van de hoogwardigste heer zal. N. Soesius bischop van ’s Hartogenbos, dese voornoemde Anna Jans is geboren aan de eene siede van haar licham lam, an de andere siede vier jaare lam geweest, krupel, het rechterbeen bij naar ten achterste voor gestaan de teijen onder de voet leggende altijt in een stiffe schoen off kleijn lersie gegaan, het selvige lersie niet anhebbende onmogelick waar geweest te gaan ia voort onder de voet vallende daar en boven altijt met een kruck gegaan seer miserabel en elendig met bijde de bande op de kruck waar op het geheel licham stunde de Anna Jans heeft noijt recht op het licham kunne staan off gaan door de stiffigheijt van de knij in haar bet sittende off leggende heeft altijd het been krom gestaan het minste niet kunne verbugende daar en boven de ganse tijt van vier jaare sickelick geweest want