Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XII Kal. Obiit piae memoriae Florentius, comes Hollandiae, vir illustrissimus et pius, qui occisus est in torneamento a®. 1235 i). Dominus Johannes, abbas Sancti Pauli 2). Mechtildis de Coppel. Domicella Udele de Ruele uxor Jacobi de Put. Dominus Heertbertus de Pinckhorst. A®. 1368 obiit Elisabeth matrona de Wisschel, soror Cristinae de Dalem. Obiit illuster dominus Daniël miles, filius Ravel.

XI Kal. Obiit domicella Gertrudis de Montford, uxor domini Giselberti de Rueele. Domina Geertrudis de Oudegeyne. C'biit Aleburgis Dunck, soror Mariae Dunc, que incendio periit cum multis aliis. Obiit Elisabet de Boemel. Obiit Mercelis de Melom. Obiit Henricus de Melom.

X Kal. Obiit dominus Theodoricus Cruve 1460 obiit domicella Theodora de Zulen, uxor Gerardi de Beesde, mater Swederae de Beesde.

IX Kal. Aleydis de Rodenburch. Obiit Tymannus Sloyer. 1449 obiit Wilhelmus de Driebergen.

VIII Kal. Reinerus de Zande. Albertus Bosch et Margareta, uxor eius. Gherardus Schenckelboer obiit. Obiit Hedwigis de Wely.

1) Floris IV overleed in 1234 (Blok, Geschied, v. h. Ned. Volk, I, blz. 194).

Matthaeus noemt, blz. 204, 205, onder de abten van St. Paulus 3 met den naam Johannes: i. Joban de Kleyne (+ 1305), 2. Joban van Oyen (genoemd in 1358—1377), 3. Joban Qauwert (genoemd in 1459—1483). Waarschijnlijk is een der eerstgenoemde twee bedoeld, omdat ons necrologium niet tot 1483 schijnt te gaan.

3) Het necrologium van Mariëndaal vermeldt op XI Kal. Augusti bet overbjden van «domicella Udela de Ruweel, soror Gertrudis, «nostrae monialis” (Matthaeus, blz. 456).

q Volgens bet necrologium van Oudmunster stierf op XII Kal. Aug. «Tb. dictus Cruve, canonicus ecclesiae S. Martini” (Archief XI, blz. 250).

Sluiten