is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1901, 1901

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blailz.

Reguliere kanunniken der Orde van den H. Augustinus van het kapittel Windesheim, door B. L. Snelting 202

Wichmond en Vierakker, door J. H. Hofman . 224

De stichting der parochie Veenendaal, door Dr. J. DE Hullu 261

Nog iets over de St. Salvatorskerk te Utrecht, door Mr. S. Muller Fzn 287^)^^/

»Devoete Epistelen«, gericht aan de zich te Diepenveen bevindende zusters uit het klooster Jeruzalem bij Utrecht, door D. A. Brinkerink. 300

Vervalschte oorkonden over het klooster te Windesheim, door Dr. G. Brom 303

De Dom van Bisschop Adelbold, door Mr. S. Muller Fzn

Lijst van Dokumenten betreffende ons land, voorhanden in de archieven van het S. C. di Propaganda Fide te Rome, door Dr. P. J. Blok. (Wordt vervolgd) 329

Kerksieraden van Oudmunster, door Dr. G. Brom. 377

Biographieën van beroemde mannen uit den Deventer-kring, door D. A. Brinkerink. (Wordt vervolgd) 400

Van de Leestafel, door Dr. G. Brom 424

Alphabetische registers, door W. Knuif. . . . 435