is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1906 (2e deel) [volgno 1]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN RUSSISCHE BOEREN VERGADERING.

389

Om den secretaris staat een gemengde groep. A, die tot leider der bijeenkomst gekozen is, is een stedeling. Hu heelt het uiterlijk van een ontwikkeld koopman en draagt een donkerblauw overhemd en een wijde overjas met fluweelen kraag; hij spreekt op een bescheiden toon.

D is de eenige edelman van het gezelschap, maar hij ziet er boerscher uit dan de meeste boeren; hij heeft zijn geheele leven onder het volk doorgebracht, hij is een kort, knokig man, een fabrieksarbeider zou men zeggen, met een glad geschoren gelaat, een gewoon verstandig gezicht, een rond hoofd en geel haar. Zelf spreekt hij niet, maar hij bewaart de orde voor de sprekers.

De secretaris leest op den toon van een welopgevoed man stukken voor uit de dagbladen, met name uit den liberalen „Zoon van het vaderland".

Ieder uittreksel vestigt de aandacht op de eene of andere tekortkoming van de tegenwoordige regeermg.

Wat Alexander III gedaan heeft, wordt gesteld tegenover wat Alexander II voornemens was te doen.

„De censuur heeft de openbaarmaking verboden van de toespraak van den Tsaar aan de zemstwo's in de steden; het schijnt alzoo, dat de beamten van de censuur zich de meerderen van den Tsaar achten".

„Een politie-korporaal belette een boer om een dagblad te koopen, die korporaal acht zich dus alweer hooger dan de heeren van de censuur.

Er worden willekeurige handelingen van landkapiteins voorgelezen, dat aanleiding geeft tot de opmerking „dat doet de onze ook" van de omstanders.

„De boeren in het gouvernement Sjernigok" zoo luidde een ander uittreksel, „bijeengeroepen om hunne bezwaren aan eene regeeringscommissie kenbaar te maken, hebben geweigerd den gouverneur als leider der vergadering te erkennen, en verder verklaard, dat zij het ontslag van de landkapiteins en andere overtollige autoriteiten, een betere verdeeling der belastingen en meerdere faciliteiten om land te kunnen verwerven verlangden".

Het luisterend publiek is in een kalme joviale stemming. Een boer, die schijnt te vinden dat ik wat ernstig kijk,