is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1906 (2e deel) [volgno 1]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

454

DE MOHAMMEDAANSCHE VROUW IN NOORD-AFRIKA.

reden, om te hopen op een geleidelijke verheffing van de positie der vrouw, vooral wegens het besef, dat bij de Mohammedanen zoo sterk aanwezig is en ook in hunne godsdienstige wet wortelt, aangaande de plichten van de vrouw als moeder. Men behoeft dat besef slechts goed te leiden, de hygiëne te bevorderen, de mohammedaansche vrouwen meer in aanraking te brengen met verstandige en goedgezinde europeesche vrouwen, in éen woord haar de „School der moeders" binnen te leiden, om voortreflijke opvoedsters van haar te maken. Voorts moet men zijn best doen, om het mohammedaansche huwelijk te bevrijden van zijne vernederende kluisters, met name: de wederzijdsche onbekendheid van de toekomstige echtgenooten met elkaar, het concubinaat met slavinnen, en de polygamie. Men moet de meisjes doen begrijpen, dat zij door de vaststelling van de monogamische clausule in het huwelijkscontract veel zullen winnen aan waardigheid en huiselijken vrede. En om bovengenoemde verkeerdheden en vooroordeelen te doen verdwijnen, is niets doeltreffender dan de oprichting van meisjesscholen volgens het model der school te Tunis.

Het is dus een plicht van de Europeanen, meer bepaald van de fransche vrouwen, zich het lot van de afrikaansche vrouwen aan te trekken, nieuwe generaties van vrouwen te helpen vormen, die, zonder iets te verliezen van hare goede ras-eigenschappen, meer fierheid en meer kennis bezitten zullen. Hierin ligt tevens het beste middel, om de mohammedaansche maatschappij te doen vooruitgaan. Want om den man geheel tot zijn recht te doen komen, is het noodig, dat dit éérst geschiede met de vrouw.