is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1907 (3e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<>2

UÉ HYGIËNISCHE BETEEKENIS

Een voorbeeld van eene bewegingsoefening is dan het bergen bestijgen, waarbij men door middel van sommige beenspieren het gewicht van zijn lichaam omhoog brengt. Iets dergelijks, maar dan door arm- en beenspieren te zamen of door de armspieren alleen geschiedt bij het klauteren. Tot deze soort van oefeningen behoort elke beweging, waarbij het ongeveer in het midden van het bekken gelegen zwaartepunt van het lichaam omhoog bewogen wordt, b.v. het oprijzen uit gehurkte of geknielde houding. Wijders elke beweging, waarbij slechts een deel van het lichaam omhoog wordt bewogen, b.v. het liggende bovenlijf, een met een gewicht bezwaarde arm, enz.

Bij andere bewegingsoefeningen wordt aan een zekere massa alleen een zekere snelheid medegedeeld. Evenals men, om een locomotief te bewegen en c. q. wagens te doen trekken steenkolen moet verbruiken, dat is: chemische energie in warmte-energie en deze weder in bewegings-energie moet omzetten, die dan den arbeid verricht, zoo moet ook het menschelijk lichaam of een deel er van arbeid verrichten, om zichzelf of andere massa's in beweging te brengen of die beweging te versnellen.

Als wij op een horizontalen weg wandelen, rennen of springen, deelen wij door onze beenspieren een zekere snelheid aan ons lichaam mede en verrichten die beenspieren arbeid en wel te meer, naarmate de snelheid grooter is. Als wij met den arm een in de hand gehouden steen de snelheid geven, waarmee hij, los gelaten, door de lucht vliegt, dan verrichten sommige armspieren den hiertoe noodigen arbeid.

Als voorbeeld van een weerstandsoefening zou men het langzaam doen zakken van een gewicht kunnen vermelden, of ook het afdalen van een berg, waarbij wij den last van ons geheele lichaam van eene aanzienlijke hoogte stapvoets naar beneden brengen. Lieten wij het gewicht los of ons lichaam eenvoudig van den berg vallen, dan zouden gewicht of lichaam zich met steeds toenemende snelheid benedenwaarts bewegen, waarvan voor ons lichaam verplettering het gevolg zijn zou.

De arbeid, dien wij verrichten, is alzoo het vertragen