is toegevoegd aan uw favorieten.

Het R.K. bouwblad; officieel orgaan der Algem[eene] Katholieke Kunstenaarsvereeniging jrg 3, 1931, no 4, 24-09-1931

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit tweede gedeelte, fig. 19, kon niet duurzaam zijn; zulke groote gewelven A, zonder tegendruk, moesten instorten; men bracht steunbeeren aan aan den buitenkant B., maar deze steunbeeren konden den doorgaanden druk dier gewelven slechts op enkele punten op-

Dat was een verbetering, maar deze manier was niet minder gebrekkig en de meeste der volgens dit systeem gebouwde kerken zijn ingestort, tenzij men ze een eeuw ongeveer na haar oprichting, versterkt heeft door luchtbogen.

VOORBEELD VAN UITSTEKENDE MOERBOGEN, AANGEBRACHT BIJ DE PILAREN EN GESCHOORD DOOR STEUNBEEREN.

vangen; bovendien oefenden zij een verkeerden druk uit op het midden van de rondbogen C, die er door misvormd werden, zoodat het geheele bouwwerk ontwricht werd. Om dezen druk op de rondbogen te verminderen kwam men in 't begin der 12e eeuw hier en daar op de gedachte, deze gewelven te maken in spitsboogvorm, ze versterkend (zooals in het middenschip van de Kathedraal van Autun) bij de pilaren met uitspringende moerbogen, geschoord door steunbeeren (Hg. 20).

58

De monniken van Cluny hebben toen, omstreeks 1089— 1110, de meeste hunner gebouwen verbouwd, de groote kerk van Cluny en het middenschip der abdijkerk van Vézelay werden opgericht. Wij willen ons voornamelijk bezig houden met dit laatste monument, dat heden nog bestaat, terwijl het bewonderenswaardige bouwwerk van St. Hugo en den zaligen Petrus nu vervangen is door tuinen en door een straat. (Zie kloosterbouw.)

(Wordt vervolgd.)