is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1910 (1e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WAT ZIJN KOMETEN EN METEOREN?

19

sterren, sterren die bandspectra van het derde type vertoonen, zijn zwermen meteoren; dat wil zeggen, dat zij uit een groot aantal kleine, van elkaar onafhankelijke, vaste lichamen bestaan, die in gassen zweven en licht geven ten gevolge van de warmte waarin hun arbeidsvermogen van beweging is omgezet. De meteoren, waaruit zij bestaan, kunnen geheel in damp overgaan, als het hemellichaam een ster wordt van de type van Sirius. Maar de spectroscoop leert ons nog meer: niet alleen, dat op alle hemellichamen dezelfde stoffen voorkomen, maar ook dat zij alle, evenals de aarde, een zelfden eenvoudigen ontwikkelingsgang hebben doorloopen sedert hun ontstaan uit cosmische stof; de toestel leert ons de groote waarheid, dat, natuurkundig en scheikundig beschouwd, het heelal overal hetzelfde is.

De kometen zijn in werkelijkheid boden van uit den hooge, maar in een andere beteekenis dan men vroeger waande: van oneindigen afstand tot het hart van ons stelsel doordringende, leeren zij ons het verband tusschen de planeet die wij bewonen en alle andere werelden in het groote heelal, waarin onze zon een klein plaatsje inneemt in de nabijheid van het middelpunt van den Melkweg.