is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1910 (3e deel) [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

THE0D0RE ROOSEVELT.

doende om indruk te maken op een zoo heterogeen volk als dat der Vereenigde Staten. Roosevelt was in een andere positie. New-York kende hem uit den aard der zaak, maar ook het Westen wist wie hij was. Hij voelt zich thuis zoowel in een rijbroek en een flanellen hemd als in een gekleede jas, in de eerste misschien wel het meest. Duizenden verhalen van zijn moed, zijn weerstandsvermogen en zijne kameraadschap maakten hem de lieveling van dat aanzienlijke deel der natie, dat nog dicht genoeg stond bij de eerste pioniers in het land om een geweldig jager en een krachtige vechtersbaas te kunnen bewonderen.

De Amerikanen houden van een krachtig man — dynamic is met betrekking tot Roosevelt eene geliefkoosde uitdrukking — en zij genieten van de grenzelooze veerkracht en de rustelooze werkzaamheid welke hij aan den dag legt, van zijne voorliefde voor drukte en gewoel. John Morley zeide, dat hij in Amerika twee grootsche natuurkrachten had gezien: de watervallen van den Niagara en Roosevelt. De Rough Rider periode was voor hem nog een ander schilderachtig gewaad. Zijne geschriften hadden hem in aanraking gebracht met tal van personen, die hem nooit gezien hadden en zijne plompe, recht op het doel afgaande manier van zijn, zijn practisch gezond verstand en zijn schooljongensachtige lust tot humor maken hem tot eene werkelijk mensch van vleesch en been in plaats van eene soort van politiek zinnebeeld. Sedert Lincoln heeft geen president zich in zoo'n grooten persoonlijken naam en populariteit mogen verheugen, en zelfs Lincoln was bij een groot deel van het volk lang niet zoo bemind als „Teddy". De menscheu hebben hem als het ware zien opgroeien. Langer dan twintig jaren was hij reeds eene publieke figuur, terwijl de meeste Amerikaansche presidenten slechts in een klein kringetje bekend waren, vóór hun door het Amerikaansche volk de hoogste macht werd opgedragen.

Niemand kan Roosevelt beschuldigen zijne populariteit te hebben verkregen door het volk te vleien. Hij trad op als tegenstander zoowel van het socialisme als van bevoorrechting. Een demagoog haat hij zelfs meer dan een „boss" en hij schroomt niet dat ook te zeggen.