is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1910 (3e deel) [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KUNSTZIJDE.

259

gebruikt. Volgens Herzog wordt zij hoofdzakelijk bij passementerieën en oplegsels tot het vervaardigen van lussen, kanten en garneersels voor de damesconfectie gebruikt. Hierdoor juist kunnen de voordeelige eigenschappen van het kunstproduct tot haar volle recht komen, en dit heeft dan ook een kolossale stijging van het gebruik van kunstzijde ten gevolge gehad. Franjes, hiervan gemaakt, worden om haar meerdere stijfheid boven die van natuurzijde geprefereerd, terwijl kunstzijde ook voor kragen en japonstoffen, vooral echter voor het maken van kanten tusschenzetsels gebezigd wordt.

De kunstzijde wordt ook met succes gebruikt tot het maken van goedkoope zijden linten, in dier voege dat men natuurzijde gebruikt voor de schering of buitenkant van het lint, en de kunstzijde voor inslag of binnenkant; evenzoo van decoratiestoffen, gordijnen en tapijten, en ook tot het vervaardigen van stroo van kunstzijde, waarvan dameshoeden worden gemaakt, en tot het omwinden van electrische geleidingsdraden.

Men heeft ook herhaaldelijk getracht, kleeren of meubelstoffen, pluche, fluweel en dergelijke weefsels van kunstzijde te vervaardigen, doch tot nu toe heeft men hiermee geen bevredigende uitkomsten verkregen, daar het weerstandsvermogen, de elasticiteit, de stevigheid en de dunte der draden véél te wenschen overlieten en bovendien de kunstzijde bij het verwerken wat al te groote neiging vertoont om ruig te worden. Ondanks deze wezenlijke fouten, welke men nog voortdurend poogt uit den weg te ruimen, neemt het gebruik van kunstzijde steeds toe, en reeds nü kan een dagelijksche productie van 10000 Kilogr. nauwelijks in de behoeften voorzien. Zoo moet dus de uitvinding van kunstzijde als een zeer belangrijke gebeurtenis in de moderne che mie worden beschouwd, als een overwinning van het menschelijk streven en vorschen, die met groote voldoening mag worden geconstateerd.