is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1912 (1e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

254

EEN POLITIEKE VERKENNINGSTOCHT

van cle landbouwende arbeiders. Het is in sommige opzichten het meest dramatische van al deze genezingsprocessen. Verscheidene lange autotochten in Oostelijk Ierland gaven ons in vogelvlucht een blik op dit werk. Overal kan men oude, leemen hutten zien ineenzakken, terwijl daar naast nette, kleine woningen verrijzen van zand- of kalksteen, en altijd er bij — dat is de hoofdzaak — een morgen land. Voor de woning en het land betaalt de arbeider gemiddeld 90 cent per week aan de overheid. Het land was de werkgever verplicht aan den arbeider te geven. Het geld wordt door de Britsche schatkist geleend, en het werk door de districtsraden geregeld. Het werk is zoo snel gevorderd, dat binnen enkele jaren feitelijk de geheele klasse van Iersche landbouwers nieuw gehuisvest zal zijn.

Misschien is van alle Iersche, sociale hervormingen deze de verwonderlijkste voor den Engelschen bezoeker, die gewoon is aan den langzamen gang van Engelsche districtsraden en aan de bescheiden, rustige verwachtingen omtrent huisvesting volgens de Engelsche wetgeving.

Dit is de zonnige kant van Ierland. Het schilderij zou niet voltooid zijn, als ik er niet bijvoegde, dat deze geheele landbouwbevolking, met hare nieuwe verwachtingen en nieuwen wetstoestand, samen verbonden en van afzondering gered is door eene krachtige beweging van landbouwhervorming met hare twee drijvende krachten: de krachtige, bijzondere organisatie, door Sir florace Plunkett gesticht, en een Hinken en ondernemenden landbouwraad.

Die landbouwraad illustreert zeer juist het nut en de noodzakelijkheid van eene centrale, nationale overheid. De adviseerende raad van het Iersche land bouwdepartement is een lichaam van 100 leden, door de Iersche Graafschapsraden gekozen. Dit is het eenige voorbeeld van een centraal, Iersch, vertegenwoordigend lichaam, dat Iersche zaken behandelt. Wat is het gevolg? Dat het ongetwijfeld het eenige Iersche departement is, dat voeling heeft met Iersche meeningen en nuttig is voor het Iersche volk.

De groote noodzakelijkheid.

Neem, als een voorbeeld aan den anderen kant, het werk