is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1912 (1e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE POTASCHJACHT IN DE VEREENIGDE STATEN.1

In het afgeloopen jaar kocht cle Amerikaansche landbouw van Duitschland voor ongeveer 37,5 millioen gulden aan potassium- of kaliumzouten. In de laatste twaalf jaar kochten wij voor te zamen 187,5 millioen gulden en als het verbruik blijft toenemen met dezelfde snelheid als thans het geval is, zullen wij in het volgend dozijn jaren voor veel meer dan duizend millioen gulden van Duitschland moeten vragen. Deze schatting is eer te laag dan te hoog, want eerst in den laatsten tijd is men in Amerika de hooge waarde van potasch als meststof gaan waardeeren; eerst thans heeft men ingezien, dat men met potasch de opbrengst der oogsten kan verdubbelen. Het mogelijk gebruik van potasch is in ons land om zoo te zeggen onbegrensd. Ook van andere delfstoffen is het verbruik op dergelijke wijze gestegen- in sommige gevallen, zooals b.v. bij steenkool, nog vee! sterker. Maar terwijl in de andere gevallen de stijging van het verbruik, de vooruitgang beteekende van een nationale bron van bestaan, beteekent zij in dit geval, dat wij zooveel meer van den vreemdeling moeten koopen, en bet stuit 'ons Amerikanen tegen de borst om ons goeie geld het land

1) Bewerkt naar een artikel van Guy Elliott Mitchell in de American Review of Reviews van Januari jl.