is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1912 (1e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HEDENDAAGSCHE SPAANSCHE Ü0MANSCHBIJVE11S,1

De woorden „in Spanje verandert nooit iets", hebben tal van lieden, die slechts een dag of veertien in Spanje hadden doorgebracht, elkander onnadenkend nagepraat en somtijds heeft deze uitspraak bij de bevolking zelve weerklank gevonden. Grooter onwaarheid kan men zich echter niet denken van een land, waar zich juist in de laatste veertig jaren een algeheele ommekeer in iedere richting geopenbaard heeft. Deze radicale omwenteling in de geheele wijze van denken wordt nergens zoo duidelijk in weerspiegeld als in de letterkunde.

De moderne Spaansche romans zijn niet veel ouder dan eene generatie van lezers, doch er ligt reeds een groote afstand tusschen de behoudende, half godsdienstige voortbrengselen van Fernan Caballero en oudere schrijvers, en het beeld dat Leopoldo Alas geeft van de geestelijken der kathedraal van Vedusta, of de beschrijving van die te Toledo in La Catedral van Blasco Haniz of zelfs in Carlos VI en Rapita van Perez Galdos; terwijl wij in een van de nieuwste romans kennis maken met „eene Engelsche miss", blijkbaar eene der overtuigdste suffragettes van het strijdlustige type, die aan ieder die het hooren wil vertelt, dat de mannen

1) Naar een artikel van Lily Higgin in de Fortnightly Review van Augustus jl., onder redactie van W. L. Courtney.