is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1910 (4e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEDERENDE DE LAATSTE TIEN JAREN.

49

wens ook in geringere mate algemeen Hellenistisch was. In den bouwkundigen aanleg is Egyptische invloed nauwelijks aan te wijzen, wel echter zijn deze Koptische bouwwerken veelal uit de brokstukken van oud-Egyptische opgetrokken. In 't bijzonder daar, waar nationaal Egyptische bouwwerken zoo gemakkelijk bij de hand waren. In Saqqara vindt men drempels en voetstukken van zuilen, tusschenmuren, bovendrempels van deuren, het plaveisel van den grond zeer dikwijls samengesteld uit pasklaar gemaakte brokstukken, die den naam dragen van een Egyptischen koning of god. Zoo dienden de ruïnes van een cultuur van vele duizenden jaren tot den opbouw eener andere, de ChristelijkEgyptische, die zich in den beginne schitterend ontwikkelde, maar weldra voor den aandrang der Arabieren bezweek.

W. B. IV, 1910.

4