is toegevoegd aan je favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 30, 1893 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE MOEDER VAN NAPOLEON I.

vant tout: c'était une tête d'homme sur un corps de femme."

Zou die stemming der moeder invloed gehad hebben op het kind, dat zij onder het hart droeg?

De strijd op Corsica ontbrandt heviger dan te voren. De generaal de Vaux met 20.000 man Franschen verschijnt in 1769 op het eiland maar onwillekeurig

zouden wij ons te ver laten voeren, wij willen dien worstelstrijd niet beschrijven, maar alleen een schets geven van het leven der vrouw, die met haren Joseph op de armen en haren Napoleon onder het hart, weder een tweeden veldtocht medemaakt. Wij vinden haar overal, hetzij de Corsicanen overwinnen of wijken, te paard, te voet of op den rug van een muildier. Bij de schitterende overwinning te Monte-Borgo kan zij, in verband met haren toestand, slechts electriseerend werken. Eindelijk stelt de slag van Ponte Nuovo perk aan den ongelijken strijd.

Wil men den geest kennen, dien de Corsicanen bezielt? Hoor dan slechts naar dien zwaar gewonden Corsicaan op het slagveld van Ponte Nuovo, die op de vraag van een Fransch officier: „Waar zijn uwe geneesheeren?" eenvoudig ten antwoord geeft: „Wij hebben er geen." „Maar wat zal er dan van u worden." »Wij sterven."

Aan eer en plicht was, volgens Madame Letizia, meer dan voldaan, haar echtgenoot, ofschoon eerst nog genegen Paoli te volgen, begreep dit ook ten slotte.

Een moeilijke, gevaarlijke tocht begon nu voor het echtpaar, te meer daar Letizia in de vijfde maand van hare zwangerschap was. Door den oorlog waren noch voertuigen, noch paarden te krijgen, alleen muildieren waren beschikbaar. Te midden van den tocht stond zij er echter op, dat Buonaparte Paoli uitgeleide deed bij