is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 24, 1887 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE MAAGD VAN ORLEANS.

617

heldin volkomen geknakt: „ik wil liever herroepen dan verbrand worden"; werktuigelijk spreekt ze de afzweringsformule na. „Als zij bij het afzweren geglimlacht heeft", zegt Hase, „dan is het wel de glimlach der vertwijfeling geweest", of was het misschien ook, vragen wij, de lach der verachting van zulk een jammerlijke wereld ? Het doodsvonnis werd nu teruggenomen, levenslange gevangenis werd er voor in de plaats gesteld. De Engelschen, die er bij tegenwoordig waren, wai'en woedend. Een der assessoren stelde lord Warwick gterust met te zeggen: „wees zonder zorg, wij zullen haar" ^ gemakkelijk weer vinden." Drie dagen later wordt den bisschop bericht dat zij weer mannenkleeren droeg en in haar oude dwalingen was teruggevallen. Aan haren biechtvader heeft Johanna gezegd dat een Engelsche lord zich onbetamelijk tegenover haar gedragen en haar mishandeld had; de monnik Isambert had haar gansch ontsteld gevonden, de oogen vol tranen. Het was dus tegen schending van hare eer dat zij bescherming gezocht had in mannenkleeding. Als haar rechters voor de laatste maal haar vragen of zij ondanks haar herroeping toch gelooft dat haar stemmen van God zijn, springt de veer van een alles trotseerend geloof in haar neergetreden ziel nog eenmaal op: onomwonden antwoordt zij: „ja toch, ja toch, zij zijn van God."

Toen zij aan den morgen van den 3051011 Mei 1431 ontwaakte, wist zij niet dat het haar laatste ontwaken op aarde zou zijn. Zij verlangt het avondmaal te gebruiken, dat haar thans wordt toegestaan. Er ligt een snijdende tegenspraak in de omstandigheid dat zij, over wie bet oordeel reeds gereed lag dat zij als een verdorde rank van den stam der kerk moest afgehouwen worden, toch de hoogste gave der kerk nog ontvangen zou. Toen de monnik Martin Lavenu baar aankondigde dat haar