is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 24, 1887 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<;70

BIBLIOGRAPHISCH ALBUM.

M. A. Perk. De tooneelarbeid eener Non uit de tiende eeuw. Uitgave van A. Róssing, Amsterdam , 1886.

In dit werkje met den eenigzins pikanten titel vinden wij besproken alles wat er, dunkt mij, te zeggen valt van de begaafde Hlrotsuitha, die in de beroemde abdy van Gaudersheim baar leven sleet, en haar letterkundigen arbeid verrichtte. Men kan, gelijk wij, met den Heer Perk verschillen in de waardeering van het tooneel, maar zal hem den lof niet kunnen onthouden, dat hij ons hier een belangwekkend overzicht geeft van het leven en de werken der geestelijke zuster; „de roem en een eer voor gansch Europa; in den nacht der middeneeuwen eene reine poëtische star, die een heerlijk licht verspreidde."

A. W. B.