is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 24, 1887 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIBLIOGRAPHISCH ALBUM.

1071

misschien onze vriend van Rossem zeggen, en het zou onmenschelijk zijn, hem het leven niet waardig te keuren. Daar zijn in dit kleine bundeltje goede gedachten en gedichten, en wij zouden het betreuren, indien de Heer v. R. de gave, welke in hem is, niet aankweekte.

Vooral in 't puntdicht is hij zeer gelukkig. Laat mij er enkele van meedeelen:

Al te Rechtzinnig.

Gij maakt den smallen weg zóó smal,

Van 't paadje maakt ge een lijn! Moet, wie dien weg betreden wil,

Een koordedanser zijn ?

Al te vrijzinnig,

Uw weg is even breed als lang, Een hei!

Ik ben voor dwalen wel wat bang, En gij?

Logica ?

Mijn vriend was gewoon met het woord „aldus"

Zijn zinnen aan elkaar te rijgen; Zijn rede sloot dan ook vaak als een bus

Die men maar zelden los kon krijgen!

Zaken—Mannen.

Gij werkt (zelfs Zondagsmorgens!)

Van acht tot 's avonds elf, 't Is altijd „zaken, zaken!"

Ver-zaak toch niet uzelf.

Er schuilt in dit bundeltje niet alleen vernuft, maar