is toegevoegd aan je favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 31, 1894 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ITALIAANSCKE KORRESPONDENTIE.

die de sterkte van zijn arm, en de macht van zijn geest getoond heeft in de moeielijkste omstandigheden van ons kerkelijk leven. Gesteund door den Geest van onzen God heeft hij langen tijd de worsteling volgehouden, en toen hij stierf op zijn bescheiden villa „Mon repos" had hij, zoo meenden wij, nog aanspraak op eenige jaren van rust. Ik vertrouw, dat het Israël der Alpen hem langer beweenen zal dan het oude Israël zijn hoogepriester Aaron, over wiens dood men 30 dagen rouw bedreef. Dr. Lantaret was Commandeur van de Kroon-orde, en ridder van twee andere orden , maar zijn grootste eere-titel was, dat hij meer dan vijftig jaren den Meesterheeft gediend. Hij ook vierde in 1888 op bescheiden maar hartelijke wijze zijn kerkelijk jubilé. Het was eer ons vrijheden in 1848 door de wet waren gewaarborgd, niet gemakkelijk predikant in de valleien te zijn, wanneer men althans als een goed dienstknecht van Jezus zijn plicht wou doen. Leerling van Neander, wiens lessen hij in Berlijn had gevolgd, was hij toch bovenal een leerling van Dengene, wiens leven Neander op zulk een meesterlijke wijze beschreven heeft. Onafhankelijk van geestesrichting, zeker van zich zelf, als weinigen theologisch ontwikkeld, wist hij door zijn betrekkingen met enkele invloedrijke personen veel goeds te bewerken voor onze kerk. Hij was in den goeden zin des woords aartsbisschop der Valleien, daar hij van 1865—'75 en 1881—'85 voorzitter was van onze kerk. Zijn werkzaamheid was zeer uitgebreid; hij was ijverig, als het moest gestreng, maar altijd eerlijk ; als predikant was hij vredelievend en weldadig. Niemand klopte vruchteloos bij hem aan. Hij gaf raad vol herderlijke wijsheid, hij de man der goede raadgevingen, zooals men hem noemde; maar hij gaf ook zijn tijd; hij offerde ook zijn gemak en zijn geld, zonder iemand te verwijten. Ik had het vorige