is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 31, 1894 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nieuwe uitgave van KEMINK & ZOON, over de Domkerk, te Utrecht.

BELASTING

OP

Bedrijfs- en andere Inkomsten.

LEIDDRAAD voor BelastingplicMingen,

DOOR

J. H. A. M. HE1NSIÜS,

Ontv. Dir. Bel. te Appingadam.

Prijs f 0,70. — Toezending fr. p. p. na ontvangst van Postwissel.

De belasting op bedrijfs- en andere inkomsten is uit den aard der zaak, vrij gecompliceerd. Toch is het voor de vele duizenden, die belastingschuldig zullen zijn, noodig zich op de hoogte te stellen en zich te vrijwaren voor moeilijkheden en te veel te betalen.

Een Leiddraad voor den doolhof der bepalingen dezer Belastingwet is derhalve een behoefte.

Aan deze behoefte te voldoen heeft de Leiddraad van