is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 31, 1894 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ITALIAANSCHE KORRESPONDENTIE.

't Is de mensch Christus, die op de voorgrond treedt, maar niet de Verlosser, het Lam Gods, dat de zonde wegneemt der wereld. Al deze Heeren wachten er zich voor, om van de zonde te spreken. Het drama van Govean is veel minder nevelachtig en overdreven dan dat van Bovio, maar beiden zullen weldra vergeten zijn, zonder iets goeds achter te laten. Mijn beroemde vriend, Prof. Combo van Florence, had wel gelijk, toen hij onlangs over het drama van Bovio schreef: „Ach, 't is een heilige, waarlijk menschelijke, vaderlandslievende, en heilzame taak, zielen tot Christus te brengen!"

Stel u voor, dat onlangs naar aanleiding van het werk van P. Sabatier over Franciscus van Assisi, een schrijver, die hoog staat aangeschreven bij gematigde priesters en katholieken, durfde beweren, dat het beste leven van Jezus is geschreven door Renan, en dat hij alleen ook het leven had kunnen schrijven van den stichter der franciscaner orde. 't Hart van Franciscus grootsten biograaf (Dante) had getrild van verontwaardiging, had hij deze lastertaal kunnen hooren.

De berichten omtrent onze Evangelisatie, die wij konden inwinnen, zijn verblijdend, vooral voor zoo ver zij onze groote steden beseffen.

De gemeenten van Turin, Venetië, Rome, Napels, Florence, Livorno, en ook van Milaan (ik nam met Pinkster en Kerstmis 16 bekeerlingen aan) maken langzame , maar zekere vorderingen, 't Evangelie wordt in ons geheele land gepredikt met ijver, met beslistheid, en met getrouwheid. Is onze theologische vooruitgang niet groot — wij troosten ons hierover, wanneer wij eerlijke mannen zich vol heiligen ijver zien schikken onder het juk van Jezus.

Paolo Longo.