is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 31, 1894 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitgaven van KEMINK & ZOON over de Domkerk te Utrecht.

Voor Catechetisch onderwijs.

Beets (N.), Kort begrip der Christelijke heilsleer. Leiddraad, ƒ 0.10. j Borstius, Eenige korte vragen voor kleine Kinderen. Nieuwe druk. ƒ0.04.

25 Ex. ƒ 0.80. 100 Ex. ƒ 3.-. ! Bösken (J. H.), Handleiding onderwijs Bijbelsche geschiedenis naar den Bijbel, ƒ0.15.

Bösken (J. H.), Bijbelsch onderwijs tot het doen van geloofsbelijdenis, f 0.15. ; Bösken (J. H.), Idem. Verkorte uitgave, f 0.10.

; Brakel (W. ii), De eerste beginselen der Moorden Gods, voorgesteld en met Schriftuurplaatsen bevestigd naar orde van den Catechismus, ƒ 0.15. Bronsveld (A. W.), Vraagboek Bijbelsche Geschiedenis, ƒ0.25. Bronsveld (A. W.), Beknopt vraagboek Bijbelsche Geschiedenis, ƒ 0.20. Doedes (J. I.), Handleiding bij het onderwijs in de Bijbelsche geschiedenis. /' 0.22\ Boedes (J. I.) Verkorte handleiding onderwijs in de Bijbelsche geschiedenis, ƒ 0.15. Doedes (J. 1 ) , De leer der zaligheid. Leiddraad, ƒ 0.20. Doedes (J. I.), De leer der zaligheld. Verkorte leiddraad, ƒ0.12». Egeling (L.) Eerste vraagb. bij het onderw in de Bijb. gesch. en Chr. geloofsleer, ƒ0.12» Heidelbergsche Catechismus (De) of onderwijs iu de Christelijke leer^ die in de Nederl.

Geretorm. Kerken en Scholen geleerd wordt. Zonder teksten (met Bijbelletter). ƒ O 10 Hellenbroek, Voorbeeld der Goddelijke Waai lieden. Zonder teksten. Klein (met Bijbel-

letter), ƒ 0.10. 25 Ex. f 2 100 Ex. f (i.50.

Hellenbroek's Leerboekje verkort door Th. J. Beslcr. 15de druk. ƒ 0.10. Jonker (A. J Th ), Handl. bij het onderwijs in de geschiedenis der Christ. Kerk. f 0.25. Jonker (A. J. Th.), Verkorte handl. gesch. Christ. Kerk. ƒ0.15. Kort begrip der Christelijke Beligio (Het). Met teksten. Nieuwe druk ƒ O 08 25 Ex. ƒ 1.50. 100 Ex. ƒ4—. V

KOrt25eExP/ or80ChrloO fT^ Nieuwe druk ƒ 0.04.

■erens (F. W.), Kort begrip Gereformeerde Christelijke belijdenis ƒ0 15 lozemeijer (J. H. L ), Overzicht der Bijbelsche geschiedenis, ƒ O 15 «oozemeljer (J. H. L ), Vraagboekje tot onderwijzing in de Bijbelsche geschiedenis, ƒ0.20 *»ozemeijer (J. H. L.), De Christelijke Heilsleer. Leiddraad, ƒ 0 15. ..„ozemeijer (J. H L.), Vraagboekje tot Onderwijzing in de Christelijke leer. f O 15. ..zeineijer (J. H. L.), Eenvoudig onderwijs in de Christelijke Godsdienst, ƒ 0.10. i.nia (E. A Frmtier de), Handleiding voor eenvoudigen bij het lezen des Bijbels, ƒ O 15. ' raS!"iin! J6C.ht TerstMn e" ter Inhaling van de Bljb. Gesch. Naar het Enehlriuion van t. w. Dorpfeld bewerkt door W. F, Golterman en F. Bumscheidt. ƒ0.25.

Voor hen, die liever geen vragenboekjes gebruiken:

Bijbelsche Geschiedenissen ten dienste van Catechisatiën Scholen en Huisgezinnen. 2 Deeltjes.

jb Het Oude Testament. 144 blz. ƒ 0.30. II. Het Nieuwe Testament. 104 blz. ƒ 0.25.

gekursiveerdUitdrUkld Zelf§ teksten' zijn onverander<1 ingevlochten en

„Uitn.mend geschikte werkjes." Zegt de N. Sprokkelaar. Bakhuizen van den Brink (L. W.), Gesch. der Chr. Kerk. ƒ O 25.