is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 32, 1895 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEWIS WALLACE.

van naar haar toe te vliegen, of haar te volgen en zich bekend te maken. Ook, ofschoon niet in gelijke mate, treft de schildering van de onrust in zijne ziel, verwekt dooide dubbelzinnige, eigenlijk lage rol , die hij ten gevolge zijner vroegere overeenkomst met Mohammed, in Konstantinopel moet spelen; en waaraan hij, al kost het hem ook zijn leven, een einde wil maken. Maar de romanMohammed is te edel, te grootmoedig, te trouw vriend, dan dat hij niet de hoogste verwachting, niet slechts van Mirza, maar van den meest optimistischen lezer, verre oneindig verre overtreft.

De Vorst van Indie' staat zonder twijfel vrij wat beneden Ben-Hur, maar is toch een mooi boek, boeiend en leerzaam. De groote fouten die het helaas heeftl) zijn die, welke een historischen roman maar al te lichtelijk aankleven, en die door het meerendeel der lezers zeker niet worden opgemerkt.

De vertaling is zoo als men die van Alma gewoon is d. w. z. goed. Men merkt niet, dat men een uit het Engelsch vertaald boek leest. Enkele woorden, die wel steeds meer algemeen gebruikt worden, maar die wij toch voor Germanismen houden, hadden wij er liever niet in gezien; b.v. afnemer voor klant, kooper- onderbreken (door onze Vlaamsche broeders gedurig gebruikt)

1) TJnser historisches Gefühl ertragt es nicht mehr, dass man uns grosse Staats- vind Kriegsaktionen im Romane genrehaft ausmalt, dass die Haupthelden der Geschiehte, deren Charaktere seit unseren Knabenjahren festgeformt vor unserem Geiste stehen, von dem Romandichter frei umgebildet oder in ihren Zügen klein ausgearbeitet werden. „Der Novellist gibt unserer historischen Bildung eine Ohrfeige, wenn er mit dem Anschein als erzahle er wirkliche Geschiehte, weltbekannte Thatsachen umkehrt, und, nach Bedarf der Composition, grosse Manner klein zuschneidet und kleine in die Grösse zieht (W. H. Riehl. Vorwort in de ..Gesammelte Geschichteu und Novellen." 2ter Band).