is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 32, 1895 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EVOLUTIE.

(Een terugblik). ')

De taak, die ik heb te vervullen, is van meer ingewikkelden aard dan gewoonlijk rust op de schouders van hen die dezen zetel bekleeden. Als Kanselier der Universiteit is het mijn plicht, aan de British Association een hartelijk welkom toe te roepen, en als voorzitter van de Association moet ik dien welkomstgroet aanvaarden. Als voorzitter van de Association ben ik, hoewel zeer onwaardig, de tolk van de engelsche wetenschap, gelijk vele waardige en doorluchtige voorzitters het vóo'r mij zijn geweest; maar als vertegenwoordiger der Universiteit vertegenwoordig ik veel geschikter de leerlingen, die de lessen verlangen te hooren, welke de eerste leermeesters van engelsche wetenschap, bij hun bezoek alhier, zijn komen ten beste geven. Het is

1) Deze Rede werd uitgesproken door den Markies van Salisbury ten aanhoore van de Sritüh association for the advancement of Scienne te Oxtord m 1894. Men zie over haar een artikel van Prof. IluhrecM i„ de Qids van October 1894.