is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 33, 1896 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIBLIOGRAPHISCH ALBUM.

Bethel. Stads- en dorps-almanak voor het schrikkeljaar 1896, onder redactie van H. Pierson. 34ste Jaargang, 's Gravenhage. W. A. Besehoor.

Met genoegen doorlazen wij by'na alles, wat in dezen almanak ons wordt aangeboden. Er komen niet onverdienstelijke bijdragen in voor, in proza en poëzie. Ook de vier plaatjes zijn om keus en uitvoering te prijzen. Het zij ons vergund vooral de aandacht te vestigen op het stuk „Over reinheid". Wij wenschen den almanak een voorspoedige reis toe door stad en dorp.

Theologische Studiën. Tijdschrift onder redactie van Dr. F. E. Daubanton, Dr. F. van Gheet, Gildemeester, Dr. A. J. Th. Jonker en Dr. C. H. van Rhijn, Dertiende Jaargng. Aflevering 6. UtrechtKemink & Zoon. 1895.

Verreweg het grootste gedeelte van deze aflevering wordt ingenomen door de bespreking van Dr. Kuyper's Encyclopedie (Dl. II, p. 291—511) door Dr. Daubanton. Wanneer men in 't oog houdt dat een hoffelijker beoordeelaar dan Dr. D. bijna niet denkbaar is, dan krijgt