is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 33, 1896 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Professor Sayce over liet Oude Testament.

Het volgende is de vertaling van de Voorrede van het jongste geschrift van prof. Sayce, getiteld: „Patriarchal Palestine", naar aanleiding waarvan ik aan het eind van dit opstel enkele opmerkingen maken zal.

„Vóór weinige jaren zou het in dit hoek behandelde onderwerp in enkele bladzijden kunnen zijn samengetrokken. Buiten 't geen wij konden machtig worden uit het Oude Testament, wisten wij zeer weinig van de geschiedenis en de aardrijkskundige gesteldheid van Kanaan vóór de verovering van dit land door de Israëlieten. Dit is thans echter geheel anders geworden ten gevolge van de ontdekking en ontcijfering van de oude gedenkteekenen van Babyion en Assyrië, van Egypte en Palestina. Een stroom van licht is uitgestort over de aloude geschiedenis van het land en zijne bewoners, en al zijn wij nog maar aan het begin van onze ontdekkingen, wij kunnen toch reeds de omtrekken van de geschiedenis van Kanaan teekenen, en ze zelfs reeds hier en daar invullen.

„Over 't geheel heb ik aangenomen, dat wij in de verhalen van den Pentateuch geschiedenis hebben en geen verdichting. De oudheidkundige kan werkelijk niet anders doen. Het onderzoek van de gedenkteekenen maakt het

11*