is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 33, 1896 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRONIEK.

Engeland s politiek. _ Een schandelijke Bond.-Ds. Snellen s „Verzoening." _ pro!

estantsch Bewustzijn. - Een buiging voor he Confessionalisme. - Fe'nélon Nagevolgd. - Moderne woelingen.

Iemand heeft opgemerkt, dat, in de plaats zijner woning de zon gedurende de Januari-maand dezes jaars niet me!

tST heCft SeSCheneD- » <■*

De zon zal zich waarschijnlijk onze klachten over haar

J Vf/ ™" menschen kil en onaandoenlijk zijn

maken en h ï' ^ heB d"™P aandac4

maken en hen daarover aanklagen? Neen, niet altijd maar dat behoeft ons niet te weerhouden, om te zeggTn wat wij op het hart hebben. SB '

van^d/r^r11 ^ engdSChe P°litiek' ^ de houding van de engelsche regeering en het engelsche volk

Gaarne begmnen wij met te erkennen, dat onbaat-

va" Sf Td'tkdaVdetme S,eChtS Z6lden ™ k~kl van de staatkunde. Diplomaten gelijken maar al te zeer