is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 33, 1896 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v^isr sicilië.

Messina, 10 April 1896.

Eergisteren werd ook Messina, geheel onverwachts, vereerd door het bezoek van den Keizer van Duitschland. Zijne bedoeling was, schijnt het, van Taormina divet door te stoomen naar Abbazia, en juist daarom waren ook de Duitsche consul, een afgevaardigde van den gemeenteraad en een groot gedeelte der Duitsche kolonie hier ter stede naar Taormina geloopen, om den Keizer aldaar te begroeten en hem hunne geschenken aan te bieden. Wilhelm veranderde toen plotseling zijn reisroute, en eergisteren avond om 6 uur stoomde de „Hohenzollern" hier statig den haven binnen. De geheele stad was in rep en roer, en men deed alles wat men kon om de hooge gasten waardig te ontvangen. Gisteren morgen om 9 uur kwamen 't Keizerlijk paar en de twee oudste prinsjes aan wal, reden een eindje de stad door, en bezochten toen de forten. Alles ging echter in galop! Om 12 uur gingen zij weêr naar boord terug en geen uur daarna verliet de „Hohenzollern" Messina weder, na zich met moeite een weg gebaand te hebben door de ontelbare bootjes die het Keizerlijke jacht omstuwden! Nu, H. M. kunnen over de ontvangst tevreden zijn; er

32*