is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 33, 1896 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN BOEK OVER HET LEGEB DES HEILS.

W. van Nes: Een geestelijke en maatschappelijke woekerplant of De stichting van Generaal Booth.

Utrecht, Kemink & Zn , 1896.

Het is mij door de Uitgevers verzocht met een enkel woord de aandacht te vestigen op een belangrijke studie, die dezer dagen hun pers verliet. De Schrijver is een bekwaam en ontwikkeld man, die drie jaren lang door de eigenaardige positie, welke hij in het Leger des Heils innam, uitnemend in de gelegenheid was om de geheele organisatie te bestudeer en. Wie weten wil, waarom zijn oordeel bij alle waardeering ongunstig is, gelijk het reeds uit den titel blijkt, neme zelf het boek ter hand. Men kan met den Schrijver instemmen of niet — ik zelf zet hier en daar een vraagteeken —; ontkend kan het niet worden, dat hier ernstige bezwaren worden ontwikkeld. En hierin heeft de Schrijver zeker volkomen gelijk, dat het oordeel over de machtige beweging, die in de laatste jaren, vooral ook door de sympathieke figuur van Kolonel Oliphant, zoovele vrienden heeft weten te verwerven, zeer dikwijls berust op hoogst onvoldoende kennis.

Alle nadruk wordt er op gelegd, dat het maatschappelijk en het geestelijk werk ten nauwste met elkander

1) Prijs ƒ0.50. Ter verspreiding: 25 Ex. ƒ0.40; 50 Lx ƒ0.30; 100 Ex. ƒ 0.25.