is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 33, 1896 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRONIEK.

onderwijs, door haar onverschilligheid (om geen harder woord te gebruiken) ten aanzien van allen positieven godsdienst de harten van duizenden en duizenden van zich vervreemd en tegen haar ingenomen. Zij die radicaler, of zoo als sommigen het noemen, meer geavanceerd zijn dan zij, haten haar met woesten haat. Wat zal zij tegen die allen vermogen? De liberale partij, de partij van de bourgeoisie, van het intellect, van de moderne theologen, heeft het bij ons volk, bij de aanstaande nieuwe kiezers voor goed bedorven. Haar woordvoerders zullen Vallen in groote menigte. Daar is haast geen twijfel aan.

Toch hebben wij aan de liberale party ook groote verplichtingen , welke wij om haar fouten niet voorbij mogen zien. Velen van haar leden hadden zich op menig punt gecorrigeerd. Wij bedoelen niet, dat de jaren hen kalmer hadden gemaakt, en het eerste vuur in hen uitgedoofd, maar zij hebben erkend, dat hun politieke catechismus niet onfeilbaar was. Is de laatste wijziging der wet op het lager onderwijs, welke van groote welwillendheid voor het lager onderwijs getuigde, niet met hun medewerking tot stand gekomen? Is hun houding tegenover de zending niet zeer veel vriendelijker, ja is zij niet voorkomend geworden? Is er bij hen niet een streven naar billijkheid waar te nemen, dat in vroeger dagen hun geheel vreemd was? Onder hen kennen wij mannen, die inderdaad een hart hebben voor kerk en godsdienst, en dit voegen bij een groote mate van bekwaamheid. Het zou ons leed doen, hen te zien vervangen door „clericalen", of door radicalen.

Om het te voorkomen zal het noodig zijn, dat zij zich duidelijk uitspreken. Wij weten niet welke onderwerpen, bij de aanstaande verkiezingscampagne op den voorgrond zullen gesteld worden. Verdere uitbreiding van het kiesrecht wordt genoemd, maar zal weinig bijval vinden.