is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 33, 1896 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE DOOR GODS GEEST GEVORMDE PREDIKER.

den drang des Geestes streeft hij naar een bepaald doel, en maakt hij alles aan dat ééne doel ondergeschikt. Hierdoor komt men terstond te verstaan waarop hij mikt, en wat hij wil.

Ook door toenemende eenvoudigheid gelijkt zijn taal al meer op die van zijn Heer. Hij ziet, bij voortgaanden wasdom in 't geestelijk leven, de waarheid al helderder in, en geeft haar daardoor van zelf, omdat alle waarheid eenvoudig is, al eenvoudiger terug. Hij heeft het niet altijd geweten , dat de eenvoudigheid tot het wezen der waarheid behoort. Wat hem waarschijnlijk 't eerst op 't spoor van dit geheim heeft gebracht, is 't eenvoudig karakter en de eenvoudige levenswijze van Hem, die zeggen kon „Ik ben de waarheid." 't Was Jezus' eenvoudigheid die Hem zoo aantrekkelijk maakte voor de eenvoudigen — de onkundigen, de vrouwen, de kinderen. Hoe meer de prediker aan Jezus gelijkvormig wordt, des te eenvoudiger wordt hij zelf, en des te afkeeriger van alles, al noemen het ook anderen bekoorlijk, wat met de eenvoudigheid in strijd is. Hoe eenvoudiger de taal is, waarin hij zijn gedachten kan uitspreken, des te gelukkiger gevoelt hij zich. Hij wil niet door noodeloos aangebrachte versieringen 't licht der waarheid verdonkeren. Zij moet in haar eigen schoonheid voor die oogen heeft om haar te zien, worden bewonderd. Alle van buiten aangebrachte sieraad ontsiert haar.

't Wordt ook aan den prediker gegeven, al meer, als zijn Heer, af te dalen in de verborgene diepten der waarheid; want 't is aan de eenvoudigen dat de waarheid hare diepten ontsluit. De oningewijde weet het niet, maar de ingewijde weet het, dat de diepste dingen die de mensch aanschouwt in zijn eenvoudigste gezegden te vinden zijn. Hoe verder hij vordert in de kennis der waarheid, des te meer wordt het van hem waar dat hij