is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 29, 1923, no 1/2

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 18 —

hoenen moitwillen — wiewaill furhin beschehen — te driven, sonder berichten mit irer anfallender narongh gefredicht te sein oder aver alsulche pollicie unnd ordnongh oever alle kouphendell macken, onderhalden unnd sich also regulieren, dat ein jeder begerden hait aldair ter merckten te trecken. Doch hedten die hem alsolche macht, dat sy einen jeden dorch privilegiën hoen naronge konnten benemmen, begeren wir te siehen,. ferner te beantworden.

Euw. Edel L. gehorsame onderdaenen Die schepen unnd gemeine naebern to Lynne."

Aanvankelijk heeft de klacht van Roermond niet gebaat; naar het schijnt, heeft het Hof de wederlegging alleszins gegrond gevonden. Maar men gaf den moed niet op: in Augustus 1573 herhaalde de magistraat zijne klachten, ditmaal aan den Stadhouder1):

„In den irsten dat die opslach und handelong, soe opten dorperen boven und beneden Ruremunde opter Maese geschuyt2), als myt kalck, kaelen, mirgel, mirgelstein, schailien oder leyen, insunderheit opten dorperen Lyn und Assel, in den ampte Montfort gelegen, mach affgestalt worden, dan 3) derwegen meer neringen opten dorperen dan in deser stat gedaen wirt und die ambachsluyden sich uuyt den steden op den dorperen ergeven, alles tot bederff der stede voirs.

Item dat in gelicken mach affgestalt worden die onbehoirlicke brug to Vlorop, die nyet dan een vehebrug te siin plach und nu alsoe geweldich gemaeckt, dat wiinwaegens und andere getouwen daerover vaeren, daeruyt dese stat yre nering benomen, dan alle karn und koopmanschap, soe sunst hyerbinnen bracht und verkofft solde worden, alnu tot Maeseick und voertaen in den lande van Cuyck gebracht wort."

Des Stadhouders beschikking luidde :

„Sullen die van Ruremunde verclaeren, off sy ennige previlegie hebben, daerby den opslach ofte handelinge van i) Sivré, Invent. I, blz. 351. 2) geschiedt. 3) want.