Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Finantieel Verslag over 1Q22

door den Penningmeester.

INKOMSTEN:

Per batig saldo over 1921 . . . f. 55.62

„ contributie van 160 leden . . „ 480.—

„ Provinciale subsidie „ 300.—

Totale ontvangsten f. 835.62

UITGAVEN:

Aan het Jaarboek (2 afl.) . f. 584.28 „ bibliotheek en portefeuille „ 63.89 „ bureaukosten en porto's . „ 31.63 „ vergaderingen . . . „ 43.35 „ anderszins . . . „ 24.10

Totale uitgaven f. 747.25

Saldo in kas op 1 Jan. 1923 f. 88.37

De Portefeuille, uitgaande van onze Bibliotheek, heeft bij de leden uit Roermond een gul onthaal gevonden.

Nieuwe lezers (ad. f. 1.50 per jaar) kunnen zich aanmelden bij den Secretaris HUYSMANS, Directeur der Ambachtsschool, waar onze bibliotheek plaatsing gevonden heeft.

Sluiten