is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 30, 1924, no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 127 —

vier beroemde Venlonaars, Goltzius, graveur, Puteanus, schrijver, van Cleef, schilder, van Venlo, klokkengieter. De laatste goot de slagklok van den grooten toren. Vroeger riep de kleine poortklok maar steeds „èrm Vendelo, èrm Vendelo", maar thans roept ze met juichende stem „groot Vendelo, groot Vendelo", als ze de uitbreiding der stad, de welvaart en de overal zich ontplooiende werkkracht ziet.

Wij moeten nog vermelden, dat aan de achterzijde een beeldje staat, het befaamde „schinkelemenke", een geharnast ridder op een schildpad.

Men ziet het aan voor het beeld van een hertog, maar 't is het oude beeldje der marktfontein, die haar water ontving door lange houten buizen van den berg. De schildpad heeft nog een pijpje in den bek, waar uit het water liep.

Van het curieuze beeldje bestaan weinig goede afbeeldingen, omdat het zonder steiger zoo slecht te bereiken

is. Tot zoover over 't stadhuis van buiten.

* *

Laten wij nu den trap opgaan, waar wij ter zijde in den gevel nog aan het stichtingsjaar 1598 herinnerd worden. Wij komen in de ruime voorhal, waar recht tegenover ons de Hertogskamer ligt. De aartshertogen hebben vroeger niet alleen hun steun voor de verfraaiing van het stadhuis gegeven, maar Isabella bezocht in 1627 Venlo, het nieuw gegraven Eugeniakanaal, dat een harer vóórnamen droeg en verwijlde in deze kamer.

De Raadzaal daarnaast is waardig uitgedost en vol antieke zaken, die wij hier in 't kort willen beschrijven, waarbij ons de foto's zullen helpen.

De renaissance schoorsteenmantel wordt gedragen door aan voluten geketende saters, terwijl op de wangen dezer voluten Adam en Eva in 't Paradijs voorgesteld zijn. Merkwaardig is het terugkeeren van hetzelfde motief als bekroning der nader te beschrijven klok in dezelfde zaal.

Het middenstuk wordt gevormd door een schilderij van jongeren datum, voorstellende de Nederlandsche maagd met de gewestelijke wapens.