Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na het Bezoek der Geschiedkundige Vereeniging „Gelre" aan Roermond op 25 en 26 Juni 1924.

Hoogst aangenaam en moedgevend tevens is een terugblik op de beide dagen van Gelre's bezoek aan de hoofdstad van het oude Overkwartier: aangenaam wegens de gezelligheid en den goeden geest die daar voorzat, moedgevend door de banden van vriendschap die daar hechter zijn toegesnoerd tusschen twee vereenigingen die eenzelfde doel nastreven, nl. de beoefening der geschiedkundige wetenschappen in hun gewest om daardoor te komen tot meerdere ontwikkeling en veredeling van dat gewest zelf. Dat doel trachten zij te bereiken door publicaties in hun Jaarboek, maar ook door jaarlijks een bijeenkomst te houden in een deel van het gebied hunner geschiedkundige onderzoekingen, gepaard met het bezoek aan gebouwen of plekjes, die van historisch belang zijn. Jammer genoeg is dit laatste middel door ons Genootschap „Limburg" na het ongeluksjaar 1914 niet meer toegepast: mocht deze goede oude gewoonte weer worden hervat, het ware een schoone vrucht van deze dagen van „Gelre".

Op het niet al te overladen programma stond voor dit jaar, buiten de Algemeene Vergadering in het Posthötel, waar de gewone jaarlijksche zaken der Vereeniging werden afgedaan: 1° een bezoek aan de Munsterkerk met de graftombe van Graaf Gerard III en diens gemalin, waar een breedvoerige historische toelichting werd gegeven door den Heer A. F. van Beurden, en een gewaardeerde architectonische door den Heer Ir Jos. Cuypers; 2° Een autotocht naar het historisch merkwaardige kasteel van Horn, door den Heer Magnée de Horn, welwillend ter bezichtiging opengesteld niet alleen, maar waar de leden een uiterst gastvrij onthaal genoten door de goede zorgen van Gastheer en

Sluiten