is toegevoegd aan je favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 30, 1924, no 4

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 161 —

Verzijl, Jan. Genealogie der Venlosche Schepenfamilie Bucken. XXIX. 52.

, Genealogie der Venlosche Schepenfamilie De Paderborn XXIX. 59.

, Fragmenten uit de Venlosche Burgerboeken. XXX. 113.

Vogels. Grafsteenen te Heel. VI. 262.

Vogels, F. W. Oprichting eener bijzondere school in de gemeente Maasbree. XII. 56.

Vrancken, Jac. Op taalkundig gebied. I. 55; II. 157, IV. 229.

, Mufti. Een Limburgsche

Novelle. II. 19.

, De St. Lambertskapel

te Reuver, II. 175.

, De H. Lambertus, (met

kaart). IV. 1.

Joannes van Knippen-

bergh. V. 3 ; 152, 4e afl.

_ , Over de Volquinsche

Studiebeurzen en nog wat. V. 43.

, Bijzonderheden over de

Knippenberghs (met portret).

V. 152. 4e afl.

, Landmeting te Beesel.

VI. 33.

, Varia (over Helden).

VI. 38.

, Over de van Encke-

voorts. VI. 67.

, Pastoor J. W. Brouwers.

VI. 137.

, Resolutiën van H. M.

Heeren Staten Generaal, gezonden aan het Hooggerechtshof te Venlo 1717— 1761. VIII. 153.

Vrancken, Jac. Rouwbeklag bij den dood van Dr. H. J. A. M. Schaepman. IX. 7. 2e afl.

, Staat van het Roermondsche Overquartier des Vorstendoms Gelre in den jaare 1729, beschreven door Francois Adam van Aefferden, Eerste Presideerende Raad en Landrentmeester van 't Overquartier van Gelderland enz. IX. 264.

, Oude Boeken. X. 35.

, Stichtingsbrief eener

Vicarie te Belfeld. X. 171.

. , Index van de Leenen

in 't Overquartier des Vorstendombs Gelre. X. 231.

, Pastoor Joës van Knip-

penbergh. XI. 75.

, Uit 1712. XI. 139.

, Van een „Laetheer" en

een „Laethof" anno 1757. XL 191.

, Over den naam „de

Reuver" en nog wat.

XI. 292.

, Jus Patronatus.

XII. 13, 131.

, Uit oude „Oirkonden".

XII. 66. , Over den Bisschopszetel

van Maastricht. XIII. 102. , Het Apostelhuis van

Enkevoort. XIII. 180. , In Limburgs Jaarboek,

enz. XIV. 124.

, Echt. XIV. 126.

Vreuls, Eng. (Nieuwenhagen

bij Heerlen). Chroniek der

familie Beltgens van Merckel-

beek?van 1611-1829. XIII.202,