is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 30, 1924, no 4

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 173 —

Habets, A., Dir. de 1'Ancien Pays de Looz, Schaerbeek (C> Haex, Mr. A., Dir. Mij. tot Expl. v. Steenk. mijnen, Heerlen. Haffmans, O. M. F., Lid le Kamer, Notaris, Helden. Hammen, J. Hzn. van der, Besoyen (C.) Heek, J H. van, Fabrikant, Enschedé. Hendricks, M., Dir. van „Tijdig", Heerlen. Hendrickx-Wuts, Jos, Koopman, Swalmen. Hennen, H., Koopman, Valkenburg. Hens-Bergansius, A., Rentenier, Roermond. Hermans, August, Bouwkundige, Roermond. Hermans, R. M. H. C, Pastoor, Linne. Hesselle, Oh. de, Lid Prov. Staten, Heerlen. Hoefer, F. A., Voorzitter v. „Gelre", Hattem (E.) Hoens, J. A., Hoofd der School, Doenrade-Oirsbeek. Hoens, G., Rector Sanatorium, Doenrade-Oirsbeek. Hoens, J. G. J., Hoofd der R. K. Bijz. School, Treebeek. Hövell tot Westerflier, Mr. Bon van, Com. der Kon.,

Maastricht.

Hövell tot Westerflier, Mr. C. E. A. Bon van,

Rechter, Roermond.

Hogerlinden, J. G. A. van, Hoofdambt. Stadhuis, Arnhem. Hölscher, M. G., waarn. Dir. Teekenschool, Leeraar H B.S.,

Roermond.

Holthausen, A., Secr. Hist. Verein, Geldern (C.) Houben, P. H., Leeraar Rijkskweekschool, Roermond. Huysmans, J., Dir. Ambachtsschool, Roermond. Jansen-Rikkers, W. H., Fabrikant, Roermond. Janssen, J. W., Burgemeester, Helden. Janssen, M. J., Pastoor, Meerlo.

Janssen, Mr, F. I. J., Lid le Kamer, Raadslid, Maastricht. Janssen de Limpens, Mr. Ch. H. J. A., Kantonrechter, Wylre. Janssens, Felix, Rentenier, Roermond. Jaspar, Mr. E. J. H., Kantonrechter, Maastricht. Jaspers, Th, Notaris, Klimmen.

Jonge van Zwijnsbergen, Jhr. J. P. H. de, Betaalm., Roermond. Juten, W. J. F., Lid 2e Kamer, Red. „Taxandria",

Bergen-op-Zoom (C.)