is toegevoegd aan je favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 31, 1925, no 1/2

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- li -

Van alle zijden, zooals gezegd, ook van over de Maas, ziet men den 72 meter hoogen toren rijzen ; hij is onder bijna 12 meter in 't vierkant, en in vier telkens slanker wordende verdiepingen opgaand.

Een traptoren ter hoogte van 47 meter loopt aan den Noord-Oostkant omhoog.

Bovenop staan vier hoektorentjes. Hij telt 183 traptreden en is in 1401 gebouwd.

De Kerk is in de Heilige Linie,

van West naar Oost gericht. Ze telt 51 vensters. Ze is over de 63 meter lang; het middenschip is bijna 10 meter breed, met de twee zijschepen bijna 25 meter. Door 21 hooge ramen valt het licht in de kerk.

Wanneer men in de kerk bij den toren staat, zoodat men ze geheel doorzien kan, dan ziet men eerst recht, hoe prachtig lengte, breedte en hoogte samenspannen om een majestueus geheel te verkrijgen. Het omhoog brengen der ranke kolommen, tot ze een even sierlijk gewelf steunen, getuigt van stouten durf van den onbekenden bouwmeester.

De hoogte der Venraysche kerk is in het middenschip bijna 25 meter en overtreft die van alle Limburgsche kerken. Ze is nog 2 meter hooger dan de St. Servaas van Maastricht en slechts 4 meter lager dan de St. Jan van den Bosch.

De groote of Mariakerk van Kevelaer, in 1864, heeft veel punten van overeenkomst met den Venrayschen tempel.

Plattegrond der Venraysche Kerk.