is toegevoegd aan je favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 31, 1925, no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 88 —

Antonius Grubben geb. te Blerick, rector van Leunen Oct. 1873, woonde aanvankelijk te Venray, doch nam in Febr. 1876 zijne vaste woonplaats in de oude Pastorie tevens schoolhuis te Leunen. Z. Eerw. werd in December 1882 pastoor te Broekhuizen, later te Welf 1888, bedankte Januari 1911, -f als rustend pastoor te Well 23 Sept. 1916.

MERSELO.

Thans willen wij door de heide en de zandbergen heen een bezoek brengen aan het Oude Mersele of Mares-loo, 't waterland, zooals de legende van St. Oda terecht schrijft: Maresselen. Kort bij de kom aan den weg naar Venray ligt het kerkje of de kapel.

Deze kapel bestond vroeger uit een klein laag voorgebouw met klein torentje en kleine raampjes, en een hooger achtergebouw met priesterkoor, zooals het te Castenray nog bestaat. Dit laatste was in eenvoudigen spitsbogenstijl opgetrokken, omstreeks 1500, terwijl het voorstuk blijkens het ankeropschrift in 1665 bijgebouwd was. In het volgende jaar zijn ook de gekleurde ruitjes met middenopschriften voorzien, waarvan er voor den verbouw nog eenige aanwezig waren, die wij destijds opteekenden.

Onder de voorstelling van O. L. V. bezoek stond „Thijsken Jans weduwe van Jans Zal: anno 1666". Onder de voorstelling van St. Joannes Evangelist stond „Jan van Leut, schepen des Kerspels Venray, ende Maria Rutjens zijne huysvrouw anno 1666". In 1878 waren er reeds eenige ruitjes verdwenen: van Paulus de Paderbom, van Andries Schenck van Nijdeggen, van Vrouwe Albertina van Schagen, van Johan Vincent Schollart van Obbendorp, terwijl in het priesterkoor nog zeer merkwaardige glasschilderingen waren — thans ook weg en verdwenen.

Het kerkje werd op den duur te klein en werd herbouwd in de heilige linie, waarin de oude lag, dus van West naar Oost gericht. Bij de kapel liggen het rectoraat en de school, rondom ver verspreid de hoeven, om het wijde veld