is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 31, 1925, no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- % -

van het kienhout of de hard geworden en zwartdoortrokken resten van boomen; verder uit het oude spreekwoord: van Meijel op Seven, waaruit volgt, dat men van Meijel gaande op Sevenum ongeveer zeven uren moest omloopen teneinde Sevenum te kunnen bereiken. Een regelrecht gaan werd door de moerassen belet. De aanwezigheid van zoo weinig wegen, die nog over de hoogere gedeelten getrokken werden, in de laatste vierhonderd jaar belicht den ouden toestand ook nog. De Peel stond trouwens ook bekend op alle oude kaarten als „moeras" ; „moerassige plaetse".

Wij kunnen aannemen dat de Peel in den Romeinschen tijd, dus ten tijde van de geboorte van den Heiland zeer moeilijk toegankelijk was.

De namen der randdorpen langs den kant van het land van Cuyk, dus aan de Oostzijde wijzen er ook op, dat toen de linker-Maasoever al lang bewoond was, men denke aan het Romeinsche Ceucum Cuijck, aan Blariacum Blerick, misschien aan Castrum Geijsteren; de rand der Peel aan die zijde en de weidegronden langs de Peelbeekjes zijn eerst veel later bezet geworden. De namen Mill, Wan-rode, Op-loo, Over-loon, Ven-rade, Horst, Seven-heim, Bree, Weert verraden een later ontstaan onder Frankischen of Saksischen invloed.

Ook aan de overzij der drie uren breede Peelstrook liggen later ontstane dorpen Handel, Mil-heeze, Gemert, Deurne, Lies-sel, Meij-el enz. De ontginningen rondom de Peel zijn dus in de tijden na Christus geboorte ondernomen. De algemeene namen Taxandriers en Menapiers, die aan de oude bewoners gegeven werden door de Romeinsche schrijvers kunnen ons niet dienen, om een oordeel te vormen, waar deze hunne grenzen hadden.

Later komt er meer licht, toen men van de Maasgouw ging spreken en van de Meijerij van. den Bosch. Na de Kruistochten stelde men verschillende verdragen op, wier inhoud bewaard is.

Door de moeilijkheid om van den Maaskant naar de Meijerij de Peel te overschrijden en omgekeerd, was deze eene natuurlijke land en taalscheiding. De bewoners van