is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 31, 1925 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inhoud van den XXXIsten Jaargang.

Eerste en Tweede Aflevering.

Beschrijving van Venray, door A. F. v. beurden Blz. 3 Het Huis „Vogelsanck-Boener" op de Groote Kerkstraat te Venlo, door J. J. M. H. verzijl en

H J. F. boermans „49

Limburgsche gebruiken, door j. v. W. . . „ 63 Pastoor Jacq. Vrancken, Oud-Voorzitter van „Limburg", door J. N. snackers . . . „ 64 Sittard, „de ingangspoort van Neêrlands mijngebied

in het schoone Limburg", door J. N. snackers „ 65 De Bokkenrijders met de doóde hand, door H. . „ 67

Mededeelingen van het Bestuur «68

Advertentiën.

Derde Aflevering.

Beschrijving van Venray, door A. F. v. beurden.

Vervolg van blz. 48 „71

Mededeeling aan de Leden „126

Lijst van boeken en periodieken geschonken aan het Prov. Gen. „Limburg" te Roermond, door den Hoog EdelGeb. Heer Mr. Ch. Baron de Bieberstein „127

Boekbeoordeeling „132

Advertentiën.

Vierde Aflevering.

De grafkelder der Wittenhorsten op het koor der Horster kerk, door J. A. L. van soest en M. J. janssen „136

Dienstdoende Geestelijken van de Parochies Haelen

en Nunhem, door Alf. Meijer . . . „ 151

De Koeuldesj, door W. P „158

Blijenbeek bij Afferden en Hillenrade bij Swalmen,

door A. F. van Beurden . . . . „ 159

Boekbespreking „165

Inhoud van den 31sten Jaargang „166

Advertentiën,