is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Mengelstukken), no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over verbrandingen,

daarin geweest was, haaide ik er hem uit, en, daar-ik nu ftil te huis bleef, begon hij mij niet meer zeer te doen. Een en twintig dagen daarna ging er de bovenhuid ah

dchtfte Proef.

Des morgens ten 9 ure hield ik den vinger, benevens den pink van mijne linkerhand, met het voorfte lid in' kokend water, zoodat het water niet boven den na"-el ging, maar enkel deszelfs onderfte helft zich daarin bevond. Het water werd boven wijngeest kokend dm houden. De pijn, die er oógeiiblikkelijk ontftond, en zich tot in den bovenarm uitbreidde, was zoo heviodat ik een vast befluit behoefde, om er den vinger niet, gelijk bij de vorige proef, dadelijk weder uit te halen. Te gelijker tijd ontftond er, op hetzelfde oogen» blik, eene pijn in het linker fchcenbeen buitenwaarts, drie duim boven den kneukel. Na verloop van vijf of zes feconden, nam ik den vinger er uit, en bevond dat, zoo ver dezelve in het water geweest was, er zich een zeer pijnlijk rood gezwel iiad gevormd, van 1 duim lang en l duim breed, hetwelk eene opkomende blaas was, die waarfchijnlijk reeds eenig water bevattede. Het opperhuidje was los geworden en niet gefpanrien, maar, op het gevoel, meer brijachtig. Nu hield ik den vinger in koud water van 11 graden reaum. , en floeg de pijn gade, die buitengemeen hevig was. Dezelve hield drie tot vier minuten aan; terwijl zij fnel afnam, cn na dit tijdverloop geheel verdween, ook niet weder keerde, offchoon het water langzamerhand tot 17 graden reaum. verwarmde. In het eerfte kwartieruurs deed de blaas, bij eene zachte drukking, zeer, even gelijk eene gewonde plaats; na het tweede kwartieruurs bemerkte ik, bij het aanraken flechts een doof gevoel, en kon dezelve, zonder pijn te verwekken, fterk en aanhoudend gedrukt worden. Na drie kwartieruurs moest ik er mijnen vinger uitnemen, dewijl ik bij eenen zieken geroepen werd. Het gevoel bij de drukking was gelijk dat van eenen vinger, dien men in koud water geftoken heeft; de hoofdplek was nog een weinig rooder dan de andere, en het gezwel de helft verminderd. Eenige minuten daarna was het gevoel bij het aanraken