is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Mengelstukken), no 8

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de verjaardag. 373

„verkwikkende geur; welke de roos, boven ad

bloemen zoo zeer doet uitmunten? Hebt gij mrj " ïS lieve jetje?" - Nog veel fprak Papa oVer ödirÓndervverP.J- Dan mijn verhaal zou te «g uiteenloonen, als ik dit alles wilde aanteekenen. - ÖP het einde zeide Papa, tot mij, toe lieve mientje ! zing mU eens dat fchoone vers, uit de Evangelifche GeSneren, hetwelk dus begint: Heil'ge jezus! vorm mijn leden. Terftond plaatfte ik mij aan het klavier, en [peelde, en zong. Papa, Mama en jetje zongen met mij:

Heil'ge jezus! vorm mijn leden, Mijn krachten en begeerlijkheden,

Dat aan mij alles U gelijk', 't Oog in 't zien, de voet in 't wand'len; Dat in mijn denken, fpreken, hand'len, In alles uwe beeld'nis blijk': Hervorm vooral, volmaak Mijn hart naar uwen fmaak, Heil'ge jezus ! O heilig mij! Tot ik als gij

Geheel volmaakt en heilig zij.

Tot in het binnenfte van mijn hart ontroerd, fpoedde ik mij, zoo dra de welvoeglijkheid zulks toeliet, naat het donkerfte, eenzaamfie plaatsje van het bosch; daar zonk ik neder op mijne kniën, en herhaalde zoo nog eens de woorden:

Heil'ge jezüs ! vorm mijn leden, Mijn krachten en begeerlijkheden, Dat aan mij alles U gelijk', O heilig mij J Tot ik als gij Geheel volmaakt en heilig zij.

Amen! ja, amen! riep jetje, die mij, zonder dat ik het had bemerkt, gevolgd was. Zij zonk naast mij Aa 3 ne-