Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- 30 —

Dijt sijn Copien der Zendebrïeve die ons onse heerscapp van Guijlich gesandt hebben, alse haer manlick geboert te ontfaen vur onsen erffhere.

Hertoge en Hertogijnne van Guijlick.

An die Ersame wijse luijde Burgemeister, Scheffenen, ind Rait der stat Ruremunde, onse guede vrunt.

Lieve vrunt: jr mucht wail wissen, dat onse-lieve gemij ndebote van Gelre doit is, da Gott die zeele aff nae ven moesse, van wilgen dode ons ijnnetlichen leijde geschiet is, ende want ir lieve vrunt wale wisset, dat wir van Gaitz genaden manlick: geboert haen, ind wir ouch hoffen, dat wir ind dieselve onse geboert neest erven sijn, zo dem lande van Gelre, ende kenlich is dat hudestaighs geijne andere menlich geboert dair zo en is me dan die onse; dairomme bidden ind versuecken wir ure bescheidenheit, die sich alle wege wail tegen ons gequijt halt, dat ir geijn ander heerscafft ontfaen noch nonnen en wilt vur uren geboeren here, dann onss ende onse menlich geboert vursz., wir, ende onse geboert meijnen ind willen ouch uch ende ure stat ind allen gueden rechten, ende gewoenten halden ende laissen, soe wie ir die van aldts hierbracht hait, ind en willen lij ff, guet noch luijde, ind allet dat wir vermoegen nummermeer van uch gescheiden; dairomme lieve vrunt wilt ure bescheidenheit ansien, ind wilt uch in desen saicken also bewijzen, dat wir uch immerme haven. Zo dancken, Got zij mit uch, gegeven zo Gastel vigilia beati Nicolay Episcopi; 6 Decembris.

Jura et priv. f° 85.

Hertoch ende Hertogijnne van Guijlick.

Ersamen ende bescheiden luden burgemeister, scheffen, en raide ende anderen burgeren der Stat van Ruremunde onsen sunderlingen lieven vrinden. 10 Dec. 1377.

Lieve vrunt, also als wir uch voir hain geschreven,

Sluiten