is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 32, 1926, no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sr 45 —

niet privilegiert sijn sonder arglijst, des to orkonde der wairheit, ind gansser vaster stedicheit, hebben wij hertoge vursz. onsen segel an desen brieve duen, ende heijten hangen gegl. int jair onss heren dusent vier hondert eijn en sestich op Sent Gregorius dach ppe.

Jura et priv.: f° 95.

Hertogelijk Pardon voor de stad. A°. 1471.

Wij Arnolt Van der genaiden Gaits hertoge van Gelre ind van Gulich ind Greve van Zutphen doin kunt, dat ind alsoe als onse lieve Stadt van Ruremunde tot versueck ind gesijnnen onser, due wij uijt der gefenckenisse, dair wij een tijtlanck ingehalden sijn geweest, verloist waren ons guetlichen ind duechtlicken wederomme voor haeren rechten landsher ontfangen ind obediert hebben, gelijck sich dat ouch van gaits ind rechtswegen gebuert, ind oick schuldich waeren te doen, soe bekennen wij in desen apenen brieve dat wij die vursz. onse stat van Ruremunde ind alle haere burgeren ind ingeseten guetlich quijtgescholden, ind vergheven hebn, allet dat sij tegen ons mijsdaen mogen hebn tot desen daige toe, ind willen voirtaen der vursz, onss. stat burgeren ind ingeseten van Ruremunde eijn guedertieren, getrouwe, ind genedich herwesen ; des wij toe orconde der wairheit, ind gantser vaster stedicheit onsen segel ain desen brieve doin ind heiten hangen in den jaere onss heren M. IIIJC LXXJ des donresdaighs nae den Sonnendach Cantate.

Jura et priv. 114.

Van den Toll toe Venloe, und meer andere punten. A°. 1492.

Wij Kairle van der genade Gaitz hertoge van Gelre, ende van Gulich, ind Greve van Zutphen, doen kondt, ind bekennen mijt desen brieve vur ons, onse erven ende nacomelingen, dat wij omme trouwen dijensten wille onse lieve burgemeister scepenen ind Rait, ind gemeijne burgeren onss