is toegevoegd aan je favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 32, 1926, no 2/3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

101

van den kasteelheer) welke stal een twintigtal jaren geleden tot koestalling werd ingericht. Langer dan 100 jaren geleden dekte een sierlijke toren den poort-doorgang van dezen vleugel.

Dit schoone gebouw werd in Sept. 1.1. door brand vernield. Wankele muren, zware deels verschroeide eiken balken geven nog een beeld van den statigen bouw van weleer.

Een tweede ophaalbrug gaf vroeger, door de poort van dit middengebouw, toegang tot het kasteels-basse-cour. Voor ons ligt de derde vleugel van de economie-gebouwen vroeger gediend hebbende voor veestalling ten gerieve van den Heer, terwijl het deels verdwenen gebouw aan de linkerzijde nog gediend heeft voor remisen en stookplaats voor het vee.

Aan de rechterhand ligt in een langwerpig vierkant, geflankeerd door vier uitspringende torens, het kasteel gebouwd in den stijl der renaissance en waarheen de derde ophaalbrug door een koetspoort toegang geeft De poortingang is versierd met de wapens van de familie, welke dat gedeelte bouwde.

Aan het kasteel ontwaart men vier perioden van bouwing. De geheele zuidelijke vleugel dateert van uit het 'midden der 16e eeuw, de bolvormige torens der kapel en het middenschip zijn evenals de voorhof in 1640 gebouwd; het westelijk deel, tegen den ronden toren gebouwd,;dateert vermoedelijk uit het midden der 18e eeuw, terwijl de ronde toren het eenig overblijfsel is van het kasteel dat in 1360 gebouwd werd. Slanghen de schrijver van „het Markgraafschap Hoensbroek" en de Duitsche geschiedschrijver Fahne zeggen dat de oude burcht gebouwd werd door Herman Hoen. „Dye nueuwe sterke huyssinge tot Herhoensbroeck is gemackt od gebout geweest omtrynt ynt jaer 1360 durch Heren Herman Hoen^Rydder en Vrauwe Cecilia van Borre (Born) Heren ende Vrauwe tot Herhoensbroeck, Vysschersweert, Spaubeek enz.". Fahne zegt dat de burcht in den Broecke gebouwd is door Herman Hoen ridder in 1368. Dit verschil, wanneer men veronderstelt dat de bouw van den burcht is begonnen in 1360 en voltooid is in 1368, is over een te brengen met de traditie die zegt dat men 8 jaren