is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 32, 1926, no 2/3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lio

dochter Gravin Isabella Maria Antonetta geboren te Hoensbroek 11 Juni 1738, huwde met Adam Alexander, Rijksgraaf van Schellaert Obbendorf, Heer van Schinnen, Geysteren enz.

Frans Arnold Adriaan Johan Philip pleitte als afgevaardige bij het tractaat van Utrecht op 11 April 1713 voor de belangen van Gelderland en voor die der landen van Overmaze. Hij overleed ten kasteele Hillenraedt den 22 Aug. 1759. Zijne vrouw overleed ten kasteele Hoensbroek op 5 Nov. 1760 en werd begraven in de graftombe deifamilie in de Parochiekerk.

Na het overlijden van dit echtpaar werden hunne nagelaten goederen niet onder de kinderen verdeeld, maar op 30 Oct. 1772 eene overeenkomst tusschen hen gesloten, waarbij het ontzaggelijk groot vermogen, door de ouders nagelaten, tot een vast „fidei commis" werd gemaakt. Daarbij werd bepaald dat de „fidei commissaire"-goederen bezeten en genoten zullen worden door den oudsten Markgraaf of Stamheer hunner familie en diens wettelijke mannelijke opvolgers, met uitsluiting van de vrouwelijke erfgenamen, onder bepaling van aan de overige familieleden jaarlijks uit de opbrengst der goederen een zekere uitkeering te doen. (Dr. Doppler, Maasgouw No. 1 van 1903).

Van dezen graaf vertelt men, dat hij een buitengewoon zware dikke man moet zijn geweest met eenen buik zoo dik, dat hij in lange jaren, rechtstaande, zijne voeten niet meer kon zien. Van af zijn wagen tot den bovenste trap van den kasteelingang moest hij over een balk naar binnen gaan. Ik heb nog gekend in den tuin van den Voorhof, zijn zwaren eikenhouten stoel waarvan het zitvlak eene afmeting had van één Meter. Men zeide dat aan zijn gewone zittafel eene ronde insnijding was om zijn buikje plaats te geven.

Lotharius Frans Hyacinth Victor, Markgraaf van en tot Hoensbroeck, gebiedende heer van een lange rij Heerlijkheden, Erfmaarschalk van het Hertogdom Gelre, HoogDrossaard der stad Gelder enz., werd geboren te Hoensbroek 23 Dec. 1722 en ten doop gehouden door Lotharius Fran-