Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

592 VERGELIJKING VAN 's MENSCHEN LEEFTIJD

eerfte Europecrs, die niet zelden honderdjarige of nog oudere on er dezelve aangetroffen hadden.

Intusfchen meldt ons brissot aangaande New-Hampshire in die zelfde Staten, dat er van de 8 menfchen één tot 70 jaren pleegt op te klimmen.

Schotland is, ten mhdte in fommige deelen, beroemd wegens den hoogen ouderdom, die hier dikwijls bereikt wordt. De lucht is er in het heete faizoen, volgens macdonald , fteeds zuiver, veerkrachtig, en ongemeen doorzigtig.

Te Peter sbürg bereikt men, volgens georgi, doorgaans geene zeer hooge jaren, een hier bijzonder aan fterfelijkheid blootgefieïde leeftijd is, volgens denzelfden Schrijver, die van 25 en eenige volgende jaren.

Van het Zwitferfche Kanton Glarus komt in eene daarvan voor eenige jaren uitgegevene befchrijving voor, dat er de ziekten menigvuldiger, en een aanmerkelijke ouderdom zeldzamer geworden zijn.

Volgens PLiNius en andere oude Schrijvers, zou men bij eene telling', in het jaar 74 onzer tijdrekening, in Italië, tusfehen de Apennijnen en den Pó, gevonden hebben, 84 perfonen van 100 jaren, 14 van 110, 2 van 125, 4 van 130 of 135, 3 van 140, en 2 van 150 jaren, en alleen in de ftad Velleja, bij Placentia, 6 van ito, 4 van ico en één van 140 jaren.

Vele landen en piaatfen worden door Geneeskundigen of door reizigers Hechts als gezond befchreven, zonder eenige nadere bepaling van den doorgaanden leeftijd der inwoners. Een allerbekoorlijkst voorbeeld van zulk eene gezonde ligging in de heete luchtflreek, vinden wij bij den Heer van krusenstern, in het eerst bij onzen leeftijd ontdekte Wishingtons eiland. Als zeer gunffig voor de gezondheid, wordt ons door Enaelfche r-.izigers het klimaat van Nieuw - Zuidwallis befchreven. Van Syrië roemt de Heer wittman, dat er weinige volksziekten plaats hebben. Dallaway prijst als gezond, de hoog gelegene deelen van KonHantinopcl. In eene der voor weinige jaren befchrevene Spaanfche reis van jakob , wordt de gezondheid van Kadix geprezen. Eenige van Frankrijks zuidelijkfte gewesten worden onder de gezonde gedeelten van dat Rijk opgegeven. Onder de Noordelijke landen, die aan weinige ziekten onderhevig fchijnen, noemt men Groenland en Lapland.

Zoo-

Sluiten